• Formació
  • Recerca
  • Diàleg

Presentació

Missió:

Té com a missió fomentar un sistema integrat d'activitats de recerca, formació i documentació en el camp del diàleg intercultural i interreligiós de la Mediterrània. 

Objectius:

  • Facilitar la col·laboració entre investigadors d'alt nivell i professors reconeguts internacionalment de la Universitat i altres institucions de la Mediterrània, Europa i Amèrica del Nord així com d’altres parts del món per a incloure aquest tema en el seu camp d'investigació.

  • Fomentar la comunicació amb la societat civil a través de les eines de noves tecnologies d'informació i recursos audiovisuals, enfortint així la interacció entre el desenvolupament intercultural i interreligiós i la pau.

Notícies

Portada

Sigueu benvinguts i benvingudes al lloc Web de la Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània.

Aquí hi trobareu informació institucional, d'activitats, projectes, dels membres de la Càtedra, notícies destacades i un Bloc amb continguts relacionats amb el diàleg intercultural.

 Find your the best forex vps service anytime on-site monitoring tradingfxvps.com.