Recerca

Tesis realitzades

Tesis en curs

  • Johan LeNabat. "Les enjeux géopolitiques de l'immigration dans la région de Madrid" (Codirecció Paris8)
  • Lala Muradova. " Oil, Geopolitics and petro-states. The case study of Azerbaijan and Algeria" (Codirecció Paris8)
  • Natalia Motos. El tractament de la mitologia en el Heavy Metal i els orígens de la performance a l' escenari.
  • Noor Salameh Les Syrians: A la recherche de la societe civile perdue: Une etude  sur le role des reseaux sociaux dans la structuration de la conscience politique et culturelle des Syriens depuis Mars 2011”
  • Elena Gusella. The crisis in Italy: the reaction of immigrants
  • Selin ALTUNKAYANAK  Women in forced immigration: the experiences of Syrian refugee women in Turkey.(Codirecció amb Universitat Galatasaray)
  • Xavier de Luca Art actual a Tunísia i Algèria.  Visions creuades, resistència creativa i procés de democratització
  • Lokman Sazan. A Comperative Study on the Representation of Genocide in the Collective Memories of Armenians from Mardin in Argentina and in Turkey”

Llibres digitals

Formació Postgrau